Handa di

hjå deg er eg heil, dine auge mine speil, på kven eg er

Den enøyede tanke

Dikt av Dag Birger Rosenberg, som fortel oss at vi ikkje kan stille oss likegyldige til ordet og dets makt.

Stolen

Eit dikt om tomsemd, av Unni Takseth.